Võta meiega ühendust info@lucullus-medical.com

Üldtingimused lucullus sro

Sissejuhatavad sätted

(edaspidi "Üldtingimused") Müüja käesolevate üldiste ostutingimuste tähenduses tähendab ettevõtet LUCULLUS sro asukohaga Pribinova 4, 811 09 Bratislava, ID number: 50 169 971, registreeritud Bratislava I ringkonnakohtu äriregistris. operaator”) ning kaupade ja kaebuste tagastamise filiaal LUCULLUS sro, SNP 264/3, 059 21 Svit.

Kontaktid

E-post: info@hk-green.sk

Kliendiliin: +421 222 200 062 (E-R: 9.00-15.00)

Tellimused

 1. Kaupa saab valida sirvides kataloogi meie kodulehel hk-green.sk nagu operaatori abiga liinil +421 948 928 971 (E - R: 9:00 - 15:00).
 2. Internetist tellides palume esitada järgmised andmed: Kui ostlete tarbijana ehk füüsilise isikuna, kes ei tegutse kauglepingu sõlmimisel oma äri-, töö- või tegevusala raames, esitage ees- ja perekonnanimi, aadress. Sisestage korraga oma telefoninumber ja e-mail. Kui ostate oma äritegevusega seoses, märkige ka oma ärinimi, isikukood, käibemaksukohuslase number ja tegevuskoht või asukoht.
 3. Peale tellimuse saatmist töödeldakse Sinu tellimust ning koheselt saadetakse Sinu e-mailile kinnitus tellimuse kättesaamise kohta. Müüjale tellimuse saates kinnitab ostja, et müüja on õigeaegselt ja nõuetekohaselt täitnud tarbijakaitse seaduse nr 102/2014 CFU § 3 lõikest 1 tulenevad teavitamiskohustused kaupade või teenuste kaugmüügil või väljaspool seda. - kaubandusleping. müüja ruumides ja teatud seaduste muutmise kohta (edaspidi "Tarbijakaitse seadus kaupade müügil").
 4. Tellimuse üksikasjad ja kauba ostjale eeldatav üleandmise kuupäev lepitakse Teiega kokku e-posti teel. Vajadusel saadetakse kogu tellimust puudutav lisateave Teie poolt antud e-posti aadressile.

Kauba tarnimine

 • Müüja on kohustatud tellimuse täitma ja kauba ostjani toimetama 30 päeva jooksul. Tavaliselt saadame laos oleva kauba kohale 2 tööpäeva jooksul. Igale tootele on meil aga hinnanguline tarnekuupäev, millest püüame kinni pidada. Kauba toimetame kohale tööpäevadel 9:00-18:00, täpse kauba väljasaatmise ja kohaletoimetamise päeva teavitame Teid e-posti teel.
 • Juhul, kui kauba toimetab kohale lepinguline vedaja, annab ostja müüjale õiguse müüa vedajale kauba tõrgeteta kohaletoimetamiseks vajalikud minimaalsed isikuandmed (nimi, aadress, telefon).
 • Kauba kättesaamisel saadame kauba kättesaamise kviitungi. Kauba kättesaamise tõendiks on ka kirjalik kauba tellimus. Ostja saab e-posti teel maksudokumendi koos ostuhinna ja käibemaksu kvantifitseerimisega hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba üleandmisest. Kaup loetakse ostja poolt ülevõetuks hetkest, mil ostja või tema poolt määratud kolmas isik võtab üle kõik tellitud kauba osad või:

a) ostja poolt ühes tellimuses tellitud kaubad tarnitakse eraldi, viimasena tarnitud kauba ülevõtmise hetkel;

b) tarnib mitmest osast või tükist koosnevat kaupa viimase osa või viimase tüki ülevõtmise hetkel,

c) tarnib kaupa korduvalt kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul, esimese tarnitud kauba ülevõtmise ajal.

Lepingust taganemine (kauba tagastamine)

 • Müüjal on õigus taganeda lepingust laomüügi, kauba kättesaamatuse tõttu või juhul, kui lepingus kokkulepitud kauba tootja, maaletooja või tarnija katkestas tootmise või tegi olulisi muudatusi, mis takistasid müüja lepingust tulenevate kohustuste täitmist. lepingu sõlmimise või vääramatu jõu tõttu või kui ta isegi kõigi temalt mõistlikult nõutavate jõupingutustega ei suuda kaupa ostjale käesolevates üldtingimustes sätestatud tähtaja jooksul või veebipoes märgitud hinnaga üle anda. Müüja on kohustatud sellest asjaolust viivitamatult ostjat teavitama ja tagastama lepingus kokkulepitud kauba eest juba tasutud tagatisraha 14 päeva jooksul alates lepingust taganemisest teatamisest ülekandega ostja määratud kontole. Müüja jätab endale õiguse tellimus või osa sellest tühistada järgmistel muudel juhtudel:

a) kassatellimuse puhul ei saanud tellimust siduvalt kinnitada (valesti märgitud telefoninumber, kättesaamatu, e-kirjadele ei vasta jne)

b) juhul, kui ostja-ettevõtja ei ole varem kaupa üle võtnud või muul viisil äritingimusi rikkunud

 • Ostjal on õigus põhjust avaldamata lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Ostjal on õigus selle perioodi jooksul kaup lahti pakkida ja testida sarnaselt klassikalisest "kivi" poest ostes tavapäraselt. Testimine ei tähenda aga kauba kasutama hakkamist ja seejärel müüjale tagastamist. Ostja võib müüjaga sõlmitud lepingust taganemise õigust kasutada paberkandjal viisil, mis ei tekita kahtlust lepingust taganemises.
 • Ostja lepingust taganemisel tühistatakse algusest peale ka lepinguga seotud täiendav leping, millest ostja taganes. Lepingust taganemisest tuleb müüjat eelnevalt teavitada vormi kaudu, mis tuleb täita internetis müüja veebilehel või telefonil +421 915 328 783. Lepingust taganemisega on ostja kohustatud toimetama müüjale. müüja komplektne kaup koos täieliku dokumentatsiooniga, kahjustamata, kahjustamata originaalpakendis ja kasutamata 14 päeva jooksul arvates müüja poolt lepingust taganemise vormi kinnituse müüja poolt müüja poolt märgitud aadressile laekumise kuupäevast.
 • Soovitav on kaup kindlustada. Müüja ei aktsepteeri sularahas kättesaamisel. Pärast kehtivat lepingust taganemist tagastab müüja ostjale kõik ostu-müügilepingu sõlmimisega seoses ostja poolt tõendatavalt tasutud maksed, eelkõige ostuhinna, sealhulgas kauba kohaletoimetamise kulu. Müüja ei ole aga kohustatud ostjale hüvitama lisakulusid, kui ostja on valinud muu kättetoimetamise viisi kui müüja pakutud odavaim levinud kättetoimetamise viis. Lisakulud on ostja poolt valitud tarnekulude ja müüja poolt pakutava odavaima standardse tarneviisi maksumuse vahe. Maksed tagastatakse ostjale 14 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil ostja teavitas müüjat ostu-müügilepingust taganemisest. Tasumine toimub samal viisil, nagu ostja kasutas müüjale tasumise viisi, välja arvatud juhul, kui ostja on lepingust taganemise kirjalikus avalduses märkinud muud makseviisi, ilma täiendavaid tasusid võtmata.
 • Kui ostate kaupa seoses oma äritegevusega (mille otsustab ostudokumendil olev ID number), siis taganemisõigust ei teki, kuna äriseadustik seda võimalust ei võimalda. Juhul, kui ostja taganeb lepingust ja annab müüjale üle kasutatud ja kahjustatud või mittekomplektse kauba või kauba väärtus väheneb sellise kauba käitlemise tõttu rohkem kui omaduste kindlakstegemiseks vajalik. ja kaupade funktsionaalsust. ostjal on õigus saada hüvitist kauba parandamise ja kauba esialgsesse seisukorda taastamise väärtuse ulatuses või müüjal on õigus nõuda ostjalt hüvitist kauba väärtuse vähenemise ja ostjalt sellest asjaolust teatatakse.

Tagasimakse

 • Juhul, kui ostja taganeb lepingust ja annab müüjale üle kasutatud, kahjustatud või mittekomplektse kauba, kohustub ostja hüvitama müüjale kauba väärtuse, mille võrra kauba väärtus tegelikus summas vähenes, ja müüja poolt kantud kulud. müüjale kauba parandamisel ja algsesse seisukorda viimisel, mis on arvestatud vastavalt kauba garantiijärgse hoolduse hinnakirjale. Üldtingimuste käesoleva punkti kohaselt on Ostja kohustatud tasuma Müüjale hüvitist kauba ostuhinna ja kauba ostu-müügilepingust taganemise aegse väärtuse vahe ulatuses.
 • Müüja kohustub tagastama ostjale vastava kauba eest tasutud hinna 14 kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise teate müüjale üleandmise päevast. Müüja ei ole kohustatud ostjale tagastama vastava kauba eest tasutud hinda enne kauba ostjalt üleandmist koos tarvikutega, sealhulgas dokumentatsiooniga jms, või kuni ostja tõendab kauba koos tarvikutega, sealhulgas dokumentatsiooni vms tagasisaatmist. müüjale.
 • Lepingust taganemisel kannab ostja kauba müüjale või müüja poolt kaupa üle võtma volitatud isikule kauba tagastamise otsesed kulud. Lepingust taganemisel kannab ostja kauba tagastamise otsesed kulud, mida selle olemusest tulenevalt ei ole võimalik posti teel tagastada. Kauba tagastamisega kaasnevaid otseseid kulusid ei ole võimalik mõistlikult ette kindlaks määrata. Olemasoleva teabe kohaselt eeldatakse nende kulude prognoosimist sõltuvalt kauba suurusest, kaalust, kauba tagastamise kaugusest ja hindadest, millega ostja valitud vedaja oma teenuseid osutab Tšehhi krooni ulatuses. 50 kuni 4000 CZK.
 • Juhul, kui ostja ei täida mõnda ülaltoodud käesolevatest üldtingimustest tulenevat kohustust, ei ole lepingust taganemine kehtiv ja kehtiv ning müüja ei ole kohustatud ostjale tagastama kõiki käesolevatest üldtingimustest tulenevaid tõendatavaid makseid. ja tal on õigus saada ostjale tagasisaatmisega seotud kulude hüvitamist.
 • Ostja ei saa taganeda lepingust, mille esemeks on:

a) ostja erinõuete järgi valmistatud kauba, eritellimusel valmistatud kauba või spetsiaalselt ühele ostjale mõeldud kauba müük;

b) kiiresti riknevate või riknevate kaupade müük,

c) selliste kaupade müük, mis oma olemuse tõttu võivad pärast tarnimist olla lahutamatult segunenud teiste kaupadega,

d) selliste kaupade müük, mis on suletud kaitsepakendisse, mida ei saa tervislikel või hügieenilistel põhjustel tagastada ja mille kaitsepakend on pärast kohaletoimetamist purunenud. Kauba ostuhind kinnitatakse alati tellimuse spetsifikatsioonis e-posti teel. Ostja kinnitab, et teda on teavitatud, et tellimuse osaks on hinna tasumise kohustus.

Hinnad

 1. Kõik kaupade ja teenuste hinnad ning e-poes olevad tasud on toodud koos käibemaksuga. Kõik soodustused kehtivad kuni laovarude lõppemiseni, kui konkreetse toote puhul pole märgitud teisiti.
 2. Garantiitingimusi reguleerib kaebuste esitamise kord.
 3. Müüja ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest, mis on põhjustatud kullerteenusest või ostja ebaõige aadressi andmisest. Ostja on kohustatud kauba vedajalt/kullerilt kättesaamisel põhjalikult üle kontrollima ja oma allkirjaga kinnitama kauba kättesaamist kauba kättesaamisel. Pretensioonid kulleri tõttu võimaliku kauba kohaletoimetamata jätmise või kullerteenuse poolt kaubale tekkinud kahju kohta tuleb sellistel juhtudel esitada otse kullerteenuse töötajale. Ostja ei võta kahjustatud kaupa kullerilt vastu ning ostja märgib kauba kahjustumise kauba kättesaamisel. Kauba transpordist põhjustatud mehaaniliste vigastuste kaebusi, mille vastuvõtmist ostja poolt kullerteenuse töötajale puudusteta kinnitas, müüja ei tunnista põhjendatuks ja sellisest pretensioonist täitmist ostjale ei võimaldata. .
 4. Ostjal on õigus tellimus põhjust avaldamata tühistada igal ajal enne kauba väljasaatmist e-posti või telefoni teel. Kauba tarnimata jätmisel vääramatu jõu tõttu või selle tootmise lõpetamise tõttu teavitab müüja ostjat viivitamatult tarnimata jätmise põhjusest. Müüja on kohustatud tagama asenduskauba kohaletoimetamise võimaluse. Ostjal on õigus keelduda asenduskauba kohaletoimetamise võimalusest ja taganeda nimetatud kauba tellimusest. Ostuhinna või selle osa tasumise korral tagastatakse rahalised vahendid ostjale tellimuse tühistamisel 14 kalendripäeva jooksul märgitud pangakontole.

Ettevõte LUCULLUS sro töötleb ja säilitab isikuandmeid vastavalt EL andmekaitse määrusele 2016/679 (GDPR) ja isikuandmete kaitse seadusele nr. 18/2018 kogu. Mis kehtib alates 25.5. 2018. Isikuandmed ja nende kaitse

Vaidluste alternatiivne lahendamine

 1. Kallis tarbija. Kui arvate, et oleme teie õigusi rikkunud või te ei ole rahul sellega, kuidas teie kaebust käsitlesime, saatke meile oma heastamistaotlus meie e-posti aadressile: reklamace@hk-green.cz.
 2. Kui vastame sellele päringule eitavalt või ei vasta 30 päeva jooksul alates selle meiliaadressile saatmisest või te ei ole meie lahendusega rahul, siis lähtume muudetud seadusest nr 102/2014 ja seadusest nr 391 /2015 tarbijavaidluste alternatiivsete lahenduste kohta, on Teil õigus vaidluste lahendamise alternatiivsele (kohtuvälisele) viisile.
 3. Ettepaneku saate esitada vastavalt seaduse 391/2015 CFU §-le 12 märgitud viisil.
 4. Slovakkia kaubandusinspektsioonile elektroonilisel kujul esildiste esitamise aadress on ars@soi.sk.
 5. Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus võib tarbija ettepaneku tagasi lükata, nt: kui vaidluse mõõdetav väärtus ei ületa 530 CZK; kui kõiki asjaolusid arvestades on selge, et vaidluste alternatiivset lahendamist on võimalik saavutada vaid ebaproportsionaalselt suure pingutusega jne.
 6. Tarbija saab esitada kaebuse RSO alternatiivse vaidluste lahendamise platvormi kaudu, mis on veebis kättesaadav sellelt lingilt. ELi tarbija saab siin esitada kaebuse ELi ettevõtja vastu.
 7. Vaidluse alternatiivse lahendamisega seotud kulud kannab kumbki vaidluse pool eraldi, ilma võimaluseta neid hüvitada.

Teeme teie ostuga rahulolu kindlaks e-posti küsimustike kaudu programmi Customer Verified raames, milles osaleb meie e-pood. Saadame need teile iga kord, kui meilt ostate, välja arvatud juhul, kui see on kooskõlas seaduse nr 62 §-ga. ei. 351/2011 Coll. elektroonilise side kohta (muudetud kujul) ei keeldu te turunduseesmärkidel elektronposti saatmisest. Töötleme isikuandmeid programmi Customer Verified raames küsimustike saatmise eesmärgil meie õigustatud huvi alusel, milleks on meie ostuga rahulolu kindlakstegemine. Küsimustike saatmiseks, tagasiside hindamiseks ja turupositsiooni analüüsimiseks kasutame töötlemisvahendajat, kelleks on portaali Heureka.sk operaator. Nendel eesmärkidel saame müüa teavet ostetud kaupade ja teie e-posti aadressi kohta. Teie isikuandmeid ei edastata e-posti teel ankeetide saatmisel kolmandatele isikutele nende enda eesmärkidel. Saate igal ajal vaidlustada e-postiga küsimustike saatmise programmi Customer Verified raames, lükates tagasi teised küsimustikud, kasutades küsimustikuga koos olevas e-kirjas olevat linki. Teie vastuväite korral me teile küsimustikku edasi ei saada.